Dr. Kerstin van Tiggelen, MBA

Verantwoording van bronnen

Tiggelen, K.B. van (2019). Over een grens: Nederlandse vondelingen uit of naar het buitenland. Tijdschrift voor Veiligheid, 18 (2). doi:10.5553/TvV/187279482019018002003


Literatuur
Alcide, M. (1992). Vondelingen uit Mechelen, ondergebracht in Zemst. Semse Kroniek , augustus 1992, 2-4.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC (Verenigde Staten): auteur.
Bagheri, A. (2016). Child organ trafficking: global reality and inadequate international response. Medicine Health Care and Philosophy, 19 (2), 239-246. doi:10.1007/s11019-015-9671-4
Becker, G.S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. Journal of Political Economy, 76 (2), 169-217.
Biersack, C. (2008). Babyklappen und anonyme Geburten: Die soziale Situation von Findelkindern und abgebenden Müttern . Saarbrücken (Duitsland): VDM.
Brorens, P.A.M. (2015). De wettelijke (on)mogelijkheid van anoniem bevallen in Nederland (bachelorthesis, Universiteit Maastricht).
Cohen, L.E. & Felson, M. (1979). Social change and crime rate trends: A routine activity approach. American Sociological Review, 44 (4), 588-608. doi:10.2307/2094589
Cornish, D. & Clarke, R.V. (1986). Introduction. In D. Cornish en R.V. Clarke (eds.), The reasoning criminal . New York, NY (Verenigde Staten): Springer-Verlag, 1-16.
Cornish, D. & Clarke, R.V. (2014). Introduction to the transaction edition. In D. Cornish en R.V. Clarke (eds.), The reasoning criminal . New Brunswick, NJ (Verenigde Staten): Transaction, ix-xvi.
Coutinho, J. & Krell, C. (2011). Anonyme Geburt und Babyklappen in Deutschland. Fallzahlen, Angebote, Kontexte . München (Duitsland): Deutsches Jugendinstitut
Curry-Sumner, I. & Vonk, M. (2013). Internationale afstamming en draagmoederschap. Kwartaalbericht Estate Planning, 17 (3), 2.
De Wijs-Heijlaerts, K.J. (2019). Stil Leven – zwanger, maar niet in verwachting (proefschrift, Tilburg University).
Declercq, E., D.K. Cunningham, C. Johnson en C. Sakala (2008). Mothers’ reports of postpartum pain associated with vaginal and cesarean deliveries: Results of a national survey. Birth, 35 (1), 16-24. doi:10.1111/j.1523-536X.2007.00207.x
Dekker, S. (2019). Vervolgstappen bevallen onder pseudoniem (brief aan de Tweede Kamer, kenmerk 2548103). Den Haag: Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Dellert, N. (2009). Die anonyme Kindesabgabe: Anonyme Geburt und Babyklappe . Frankfurt: Lang.
Deutscher Ethikrat (2009). Das Problem der anonymen Kindesabgabe . Berlijn (Duitsland): auteur.
Dochow, C. (2007). Babyklappe und anonyme Geburt: ein Beitrag zum Schutz des (ungeborenen) Lebens? München (Duitsland): Grin.
Elbel, D. (2007). Rechtliche Bewertung anonymer Geburt und Kindesabgabe. Berlijn (Duitsland): Frank & Timme.
Europol (2016). Situation report trafficking in human beings in the EU, document 765175 . Den Haag: auteur.
Farley, R., Schuman, H., Bianchi, S., Colasanto, D. & Hatchett, S. (1978). “Chocolate city, vanilla suburbs:” Will the trend toward racially separate communities continue? Social Science Research, 7 (4), 319-44. doi:10.1016/0049-089X(78)90017-0
Felson, M. (1997). Crime and everyday life (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Pine Forge/Sage.
Fiom (1972). Het als vondeling afgeven van een kind ter adoptie. Advies, uitgebracht aan de minister van justitie . Den Bosch: auteur.
Fiom (1992). Herziene nota vondelingen. Utrecht: auteur.
Goverde, N. (2016). De vondeling en zijn afstammingsrecht. Een juridisch onderzoek naar de tegemoetkoming van het recht op leven en het recht op afstamming van het kind bij een invoering van een wettelijke mogelijkheid om anoniem afstand te doen van een kind (masterscriptie, Universiteit van Tilburg).
Harnisch, K.-U. (2009). Babyklappe und anonyme Geburt. Eine kritische Bestandsaufnahme im Kontext gegenwärtiger Reformvorschläge. Marburg (Duitsland): Tectum.
Harrington, J.F. (2009). The Unwanted Child: The Fate of Foundlings, Orphans, and Juvenile Criminals in Early Modern Germany. Verenigde Staten: University Of Chicago.
Hendrickx, S. (2015). Vondelingenkamers: een schadelijke oplossing voor het kind? Toetsing van de bevoegdheid van de wetgever tot strafbaarstelling van vondelingenkamers aan het schade- en het tolerantiebeginsel van De Roos (masterpaper, Tilburg University).
Ignatow, G. & Williams, A.T. (2011). New Media and the ‘Anchor Baby’ Boom. Journal of Computer-Mediated Communication, 17 (1), 60-76. doi:10.1111/j.1083-6101.2011.01557.x
Kaandorp, M. & Blaak, M. (2013). Kinderhandel in Nederland. De aanpak van kinderhandel en de bescherming van minderjarige slachtoffers in Nederland. Voorburg: Unicef/Defence for Children.
Konus, G. (2014). Het vondelingenluik. Een onderzoek naar de noodzakelijkheid en rechtmatigheid van het vondelingenluik in Nederland (masterscriptie, Tilburg University).
Koster, G. (1995). Vondelingen, wezen en bedelaars. De geschiedenis van Abbekerk-Lambertschaag, 1995 , 4-11.
Lederer, J. (2013). ‘Anchor baby’: A conceptual explanation for pejoration. Journal of Pragmatics, 57 (oktober 2013), 248-66. doi:10.1016/j.pragma.2013.08.007
Maas, H. (2000). Te vondeling gelegd: Peregrina van de Keer. Het Griensvenneke, 25 (1).
Molevelt, M. (2011). De geheime moeder. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de verschillen tussen Frankrijk en Nederland aangaande de toekenning van het juridische moederschap (bachelorscriptie, Universiteit Utrecht).
Mölgaard, K. (2012). Anonimiteit – positieve verplichting of schending van kinderrecht? (masterscriptie, Tilburg University).
Moorman, J. en J.J. van Hasselt (1770). Verhandelingen over de misdaden en der selver straffen. Arnhem: Nyhoff.
Neumann, J. (2007). Rechtsfragen der anonymen Geburt - Institut neben der Babyklappe. München (Duitsland): Grin.
Noë, F. (2006). Luca. Amsterdam: Querido.
Planbureau voor de Leefomgeving (2015). Arbeidsmarkt zonder grenzen. Den Haag: auteur.
Pugh, G. (2007). London's forgotten children: Thomas Coram and the Foundling Hospital. Stroud (Verenigd Koninkrijk): History.
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (2014). Vondelingenkamer en babyhuis. Den Haag: auteur.
Resnick, P.J. (1969). Child murder by parents: A psychiatric review of filicide. American Journal of Psychiatry, 126 (3), 325-334. doi:10.1176/ajp.126.3.325
Resnick, P.J. (1970). Murder of the newborn: A psychiatric review of neonaticide. American Journal of Psychiatry, 126 (10), 1414-1420. doi:10.1176/ajp.126.10.1414
Revuelta Eugercios, B.A. (2011). Los usos de la inclusa de Madrid, mortalidad y retorno a principios del siglo XX (1890-1935) [Infant abandonment and infant mortality in the Foundling Hospital of Madrid, 1890-1935] (proefschrift, Universidad Complutense de Madrid).
Scheib, J.C. (2016). Patterns of Harmony and Dissonance in the History of Roselia Foundling Asylum and Maternity Hospital. Gathered Fragments, 26 (1), 34-39.
Sherr, L., Mueller, J. & Fox, Z. (2009). Abandoned babies in the UK - a review utilizing media reports. Child care, health and development, 35 (3), 419-30. doi:10.1111/j.1365-2214.2009.00952.x
Singer, M.-B. (2008). Babyklappen und anonyme Geburt: Verhindern Angebote anonymer Kindesabgabe Kindestötungen und -aussetzungen? Eine quantitative Untersuchung. Berlijn (Duitsland): RabenStück.
Snijders, J. (2003). Een levensgroot probleem: vondelingen. 0|25 Tijdschrift over jeugd, 8 (6), 12-17.
Stichting Beschermde Wieg (2018). Facts & figures 2014-2017. Dordrecht: auteur.
Swientek, C. (2007). ausgesetzt - verklappt - anonymisiert: Deutschlands neue Findelkinder. Burgdorf (Duitsland): Kirchturm.
Terre des Hommes (2007). Babyklappen und anonyme Geburt: ohne Alternative? Osnabrück (Duitsland): Terre des Hommes.
Terre des Hommes (2013). Daten und Fakten. Tot bzw. Ausgesetzt-lebend aufgefundene Neugeborene in Deutschland [2006-2012] . Osnabrück: auteur.
Terre des Hommes (2015). Daten und Fakten. Tot bzw. Ausgesetzt-lebend aufgefundene Neugeborene in Deutschland [2006-2014] . Osnabrück: auteur.
Terre des Hommes (2019). Daten und Fakten. Tot bzw. Ausgesetzt-lebend aufgefundene Neugeborene in Deutschland 2006 bis 2018. Osnabrück: auteur.
Teubel, A. (2009). Geboren und Weggegeben: Rechtliche Analyse der Babyklappen und anonymen Geburt. Berlijn (Duitsland): Duncker & Humblot.
Thesing, K. (2010). Babyklappe - Fluch oder Segen? Eine kritische Auseinandersetzung unter ausgewählten Aspekten. München (Duitsland): Grin.
Van Daele, S. & Beken, T. Vander (2010). Migratie en mobiele daders: heling bij rondtrekkende dadergroepen. Tijdschrift voor Criminologie, 52 (2), 170-185.
Van Denderen, M. (2014). Anoniem afstand doen van kinderen in Nederland, Frankrijk en België (masterscriptie, Tilburg University).
Van der Veldt, M. (2011). Slachtoffer of dader? Een onderzoek naar de representatie van neonaticideplegers in de media (bachelorscriptie, Universiteit Utrecht).
Van der Wiel, K. (2010). Dit kint hiet Willem. De Heilige Geest in Leiden, 700 jaar vondelingen, wezen en jeugdzorg. Leiden: Primavera.
Van Gestel, H. (2007). Vondelingen in Den Dungen in de 19e en begin 20e eeuw. Het Griensvenneke, 32 (2).
Van Houten, S. (2016). Het medisch beroepsgeheim en het anoniem afstand kunnen doen van je kind (masterscriptie, Universiteit van Amsterdam).
Van Rijsdijk, M. (1997). Schoentjes van een vondeling. Weert: Van Buuren.
Van Tiggelen, K.B. (2015). Vondelingen ge(her)definieerd. Paper.
Van Tiggelen, K.B. (2016). Vondelingen in Nederland. Actoren en factoren in het naoorlogse debat. Mens en Maatschappij, 91 (3), 211-234. doi:10.5117/MEM2016.3.TIGG
Van Tiggelen, K.B. (2018). De mythe van de Nederlandse vondelingenluiken (1500-1900). Sociologos, 39 (2), 87-106.
Van Wijk, A. (2015). Kinderen in de Kamer. Een juridisch onderzoek naar de positieve verplichtingen uit het EVRM tot het aanpassen van de Nederlandse strafwetgeving rondom het anoniem achterlaten van een kind in een vondelingenkamer (masterscriptie, Tilburg University).
Verenigde Naties (1989). VN-Kinderrechtenverdrag. Genève (Zwitserland): auteur.
Vlemmix, H. (2016). Anoniem bevallen en anoniem afstand doen bezien in het licht van het IVRK en het EVRM (masterscriptie, Tilburg University).
White, M.J. (1986). Segregation and diversity measures in population distribution. Population Index, 52 (2), 198-221. doi:10.2307/3644339
Wiesner-Berg, S. (2009). Anonyme Kindesabgabe in Deutschland und der Schweiz: rechtsvergleichende Untersuchung von "Babyklappe", "anonymer Geburt" und "anonymer Übergabe". Baden-Baden (Duitsland): Nomos.

Persoonlijke correspondentie
J. Polders-Reinders, 16 maart 2014.
H. Huizing, 6 november 2014.
S. Hulsman, 23 februari 2015.
Planbureau voor de Leefomgeving, 27 juni 2018.


Wetteksten
België art. 423 Sw
Duitsland §169 StGB | §170 StGB | §171 StGB | §221 StGB
Frankrijk Accouchement sous X
Hong Kong Eligibility for the right of abode in the HKSAR
Verenigd Koninkrijk section 27 van de Offences against the Person Act 1861
Verenigde Staten Amendment XIV

Kranten
Limburgsch dagblad (1981, 8 juli). Vondelingetje mogelijk dochter vermoorde vrouw .
Telegraaf, De (1993, 21 juni). Nieuw spoor in zaak van vondeling Kawy Smit .
Vrije Volk, Het (1981, 8 juli). Mysterie rondom doodgeschoten jonge vrouw | Moeder van vondeling vermoedelijk vermoord.

Overige
Gemeente Katwijk (2018). Huisvesting arbeidsmigranten.