Dr. Kerstin van Tiggelen, MBA

Te vaak bereiken mensen en organisaties

de hoogste trede van de ladder

en ontdekken dan pas

dat die tegen de verkeerde muur staat.(vrij naar Steven Covey)

Communicatie/organisatiewetenschappen
Thema: communicatie binnen organisaties

Regels kunnen beknellen, maar geven ook houvast. Hoe gaan professionals om met hun taken als zij geen duidelijke regels ervaren? Een actuele vraag, zeker nu steeds meer organisaties zich realiseren dat niet alles in regels is te vangen, en zelfs actiever willen sturen op waarden.

Dit proefschrift op het snijpunt van organisatie- en communicatiewetenschappen voert een verkenning uit naar strategieën die professionals volgen bij het omgaan met deze problemen ('gaten') rond regels en de wijze waarop zij over deze situaties communiceren.

De ontwikkelde classificatie Nederlandse Collectie van Gaten in Regels vormt een waardevol instrument om het gesprek over praktische werksituaties op gang te brengen. Daarnaast geven de uitkomsten van het uitgevoerde empirisch onderzoek richting aan de manier waarop organisaties deze beslisprocessen kunnen faciliteren.

promotor: prof. dr. G.J.L.M. Lensvelt-Mulders
copromotor: dr. P. Pelzer


Following the white rabbit: rule users' effects on the life cycle of holes in rules.

Paperback € 39,95 (Engelstalig)
isbn 9789081935302
Hier bestellen

e-Book € 24,95 (Engelstalig)
isbn 9789081935319
iban NL62ABNA0565042777, bic ABNANL2A

Academia
Thema: mid-career promoveren

Professioneel Nederland academiseert en promoveert. Hogescholen eisen een steeds groter aantal gepromoveerden in hun onderwijsteam, en universiteiten zien de lesgelden en promotiepremie van buitenpromovendi als welkome inkomstenstroom.

Het Handboek Buitenpromoveren is het eerste en meest complete overzicht van alle aspecten en afwegingen rond promoveren naast en na een carrière. In een mix van feitelijke informatie en ervaringen van promovendi, gepromoveerden en promotoren. Uit bedrijfsleven, overheid en non-profitorganisaties. Een inspirerend boek voor buitenpromovendi in spe en onderweg, begeleidende hoogleraren, en iedereen die betrokken is bij promotietrajecten. Waar het Handboek ruim 420 pagina’s inhoudelijke informatie biedt over alle aspecten van het promotieproces, daagt het Werkboek vooral uit om die inhoud naar het eigen onderzoek te vertalen en zich zo te oefenen in onderzoek op academisch niveau.

Het Handboek en het Werkboek zijn geschreven door Floor Basten (gepromoveerd, sociale wetenschappen) en Kerstin van Tiggelen (gepromoveerd, communicatie/organisatiewetenschappen).


Handboek Buitenpromoveren
Paperback € 57,95 (Nederlandstalig)
isbn 9789081935326 (eerste druk, 2013)
isbn 9789081935333 (tweede druk, 2015)
isbn 9789081935364 (derde druk, 2018)
Bestellen via Expertisecentrum Buitenpromoveren


Werkboek Buitenpromoveren
Paperback € 34,95 (Nederlandstalig)
isbn 9789081935340 (eerste druk, 2015)
isbn 9789083224404 (tweede druk, 2022)
Bestellen via Expertisecentrum Buitenpromoveren

Sociologie/Criminologie
Thema: naoorlogse vondelingen

De vondst van een vondeling heeft het maatschappelijk effect van een omgekeerd Amber Alert: plotseling kijkt iedereen niet uit naar een verdwenen kind, maar naar een mogelijk verdwenen moeder; althans, een vrouw bij wie de zwangerschap opeens lijkt te zijn verdwenen.

Politie, Raad voor de Kinderbescherming, CBS en rechtbanken beschikken geen van alle over gestructureerde historische statistische informatie over vondelingen. Stichting Nederlands Instituut voor de Documentatie van Anoniem Afstanddoen, kortweg NIDAA, waarvan de onderzoeker zowel oprichter als directeur is, heeft daarom voor overheid, wetenschap, media, zorginstellingen en particuliere belangstellenden een overzicht samengesteld van vondelingen en babylijkjes sinds 1 januari 1946. Dit overzicht dient als dataset voor verder onderzoek.


Tiggelen, K.B. van (2019). Over een grens: Nederlandse vondelingen uit of naar het buitenland. Tijdschrift voor Veiligheid, 18 (2), 45-66. doi:10.5553/TvV/187279482019018002003.
journal | bronnen


Tiggelen, K.B. van (2018). De mythe van de Nederlandse vondelingenluiken (1500-1900). Sociologos, 39 (2), 87-106.
journal | bronnen


Tiggelen, K.B. van (2016). Vondelingen in Nederland. Actoren en factoren in het naoorlogse debat. Mens en Maatschappij, 91 (3), 211-234. doi:10.5117/MEM2016.3.TIGG
journal | bronnen


Tiggelen, K.B. van (2015). Vondelingen in Nederland. Demos, 31 (10), 4-7.
journal | bronnen